جویای رحم از اصفهان

جویای رحم از اصفهان

رامین متولد 1353 با مبلغ پیشنهادی 400000000 : سلام هم تخمک اهدایی میخوام زیر سی باشه و سالم قیمت توافقی و یک رحم اجاره ای میخوام زیر سی و سه مومن و متعهد بیوه ای که سابقه بچه دار شدن داشته باشه ماهیانه هم * میلیون میدم ترجیحا سالم و به دور از مواد و سیگار و نوشیدنی‌های غیر مجاز باز هم موردی بود با هم توافق میکنیم فقط اهل استان اصفهان
برای مشاهده شماره وارد شوید
ورود جویندگان رحم اجاره دهنده