جویای رحم از اصفهان

جویای رحم از اصفهان

بهار متولد 1361 با مبلغ پیشنهادی توافقی : خواهان رحم اجاره ای در داران .خوانسار .گلپایگان .چادگان .بویین.فریدونشهر هستم سن مادر در محدوده **تا ** سال باشد از نظره روحی وجسمی سالم بدون بیماری قلبی دیابت وفشارخون وکلا بیماری زمینه ای و افسردگی نداشته باشد اگر متاهل باشند حتما رضایت همسر داشته باشند اهله دخانیات اعم از قلیان و...نباشد تمام ازمایشات در کلینیک فوق تخصصی انجام و پس از انجام و تایید سالم بودن فرد و رحم توافق در محضر انجام میگیردخانم خوش اخلاق باشند
برای مشاهده شماره وارد شوید
ورود جویندگان رحم اجاره دهنده