جویای رحم از تهران

جویای رحم از تهران

الدوز پنا متولد 1360 با مبلغ پیشنهادی توافقی : جنین ها فریز شده و آماده انتقال هستن و به رحم اجاره ای من در دو‌کلینیک در تهران و بابل هستن ، تهران کلینیک مام فریز شدن و در بابل کلینیک بابل در تهران ، آمل، بابل ، محمودآباد ، نور و اطراف این شهرها نیاز هست ، قیمت توافقی ، کلیه هزینه های پزشکی و ماهیانه هم پرداخت میشه ، خانم زیر ** سال ، ترجیحا زایمان قبلی طبیعی ، همه تست‌های مربوطه از خودشون و تست اعتیاد از خودشون و همسرشون گرفته میشه، برام مهمه آدم‌ متعددی باشه و از جنین مثل بچه خودش مراقبت کنه ، بابت هزینه هیچ مشکلی نیست و از همه لحاظ ساپورت میکنیم
برای مشاهده شماره وارد شوید
ورود جویندگان رحم اجاره دهنده