انجمن اینترنتی رحم اجاره ای

گام اول

شماره موبایل را وارد کنید

Please provide a valid city.
برای ورود و یا ثبت نام در سایت به موارد زیر توجه کنید :

1- هنگام وارد کردن شماره موبایل ، صفحه کلید را روی انگلیسی بگذارید .
2- شماره موبایل را همراه با 0 ابتدا وارد کنید .
3- دقت کنید که تنها با یک شماره موبایل ثبت نام کنید تا زمان ورود به حساب کاربری در دفعات بعد دچار مشکل نشوید .
4- کلمه عبوری که در زمان ثبت نام وارد می کنید را به خاطر بسپارید . تا در ورودهای بعدی دچار مشکل نشوید .

ورود جویندگان رحم اجاره دهنده